20. Proposition Förslag ändrade stadgar SweS Årsmöte 2023

20. Proposition Förslag ändrade stadgar SweS Årsmöte 2023