Alteri Care vände kris till möjlighet

Alteri Care vände kris till möjlighet

– Våren 2020 märkte jag att covidkrisen gjorde att många av våra prospekts i Sverige var fullt upptagna med interna frågor. De hade helt enkelt inte tid att träffa oss. Då insåg jag att det var dags att söka nya marknader för vår e-vårdsplattform.

Patrik Almö är grundare av, och utvecklingsansvarig för, Alteri Care. Han har mer än tjugo års erfarenhet av att driva och leverera stora it- och webbprojekt.

Alteri Care är både ett företag i Malmö och en modulbaserad e-vårdplattform.

– Vi effektiviserar kundernas vårdflöden, säger Patrik Almö. Han är även vd för it-konsultföretaget Commerz.

Modulbaserad e-vård

Alteri Cares historia började 2019, när en av Commerz kunder gick i konkurs.

– Det rörde sig om en av marknadens största aktörer inom vårdtjänster online. Commerz köpte konkursboet och jag och mina kolleger bestämde oss för att paketera all kunskap inom e-vård som vi hade samlat på oss genom åren.

Alteri Cares e-vårdplattform skiljer sig på flera sätt från konkurrerande lösningar.

– De flesta konkurrenter fokuserar på primärvården och dess flöden. Vi har valt att rikta in oss mot andra delar av hälso- och sjukvården, såsom socialtjänst. beroendevård, patientföreningar och terapeuter.

En annan skillnad ligger i själva lösningen.

– Alteri Care är en modulbaserad e-vårdsplattform. Det innebär att vi tar fram en lösning som är skräddarsydd efter kundens behov.

Det sker genom att Alteri Care slår på och stänger av ett antal fasta ”pusselbitar” i plattformen.

– På så sätt anpassar vi lösningen efter kundens behov, i dag och imorgon. Det handlar om att förenkla och göra tillgängligt. Tiden från första mötet till start av anpassad tjänst kan vara så kort som fyra veckor.

Nya möjligheter i Afrika

En av Alteri Cares kunder är Iris utvecklingscenter – Sveriges näst största företag inom beroendevård.

– Iris utvecklingscenters brukare bor ofta geografiskt långt från behandlingshemmen. Vår lösning ger företaget nya möjligheter, bland annat inom eftervården.

En marknad som öppnade sig för Alteri Care i samband med covidkrisen är Afrika. Via en bekant kom Patrik Almö i kontakt med representanter för flera vårdföretag i Kenya och Tanzania. En av dessa är Medicas One, som driver läkarcentraler.

– En stor utmaning för Medicas One är de långa geografiska avstånden. En annan är vägarna. Det kan ta en hel dag att förflytta sig två mil. Men tack vare att mobiltelefonin är väl utbyggd i stora delar av Afrika lyckas vi göra läkarcentralerna tillgängliga för patienterna på distans – både när det gäller vård och eftervård.

Avtal, bollplank och kvalitetsstämpel

Alteri Care är medlem i Swedish Software.

– Det var it-avtalen som väckte vårt intresse för föreningen. Det är ett stort plus att som relativt nystartat företag ha tillgång till högklassiga avtal. På så sätt slipper vi lägga ner tid och pengar på att ta fram egna. Dessutom har vi ett kvalificerat bollplank när det gäller licenshantering med mera.

Ytterligare en styrka är kvalitetsstämpeln.

– Det känns bra att vara medlem i Swedish Software – inte minst när vi besöker potentiella kunder. Att vara med i en branschorganisation visar att Alteri Care är ett seriöst och ambitiöst företag, säger Patrik Almö.