Om oss

Driver du ett techbolag?

Då är Swedish Software föreningen för dig. Hos oss får du och ditt företag tillgång till avtal, tjänster, utbildning, nätverk och inspiration som bidrar till ökad kunskap och konkurrenskraft.

Dessutom företräder och marknadsför vi och vår samarbetspartner Företagarna programvarubranschen gentemot myndigheter, politiker och allmänhet. Swedish Software grundades 1984.

Nedan finner du mer information om föreningen, vad vi står för och vad vi vill. Under Förmåner kan du läsa vad du får som medlem.

Kontakta gärna vår vd Amanda Svensson om du undrar över något som gäller Swedish Software. Du når henne på amanda.svensson@swedishsoftware.se.

Välkommen till Swedish Software!

Jacob Burenstam Linder
Ordförande

Amanda Svensson
Vd

Swedish Software i tio punkter

Swedish Software är intresseföreningen för techbolag. Här är den viktigaste informationen om oss och vad vi kan göra för ditt företag.

1. Utan vinstsyfte
Swedish Software drivs utan vinstsyfte. Organisationsformen är ideell förening som är momsanmäld. Kontoret finns i Stockholm.

2. Anno 1984
Föreningen grundades 1984.

3. Verksamhetsidé
Swedish Software är föreningen för dig som äger och driver ett techbolag. Hos oss har din verksamhet tillgång till avtal, tjänster, utbildning, nätverk och inspiration som bidrar till ökad kunskap och konkurrenskraft. Dessutom företräder och marknadsför vi programvarubranschen gentemot myndigheter, politiker och allmänhet.

4. Medlemmar
Stora och små techbolag och startups över hela Sverige.

5. Medlemsförmåner
Avtal, tjänster, utbildning, nätverk och inspiration.

6. Från Svensk Programvaruindustri till Swedish Software
Vi firade 30-årsjubileet 2014 genom att säga hej då till namnet Svensk Programvaruindustri (SPI) och hej till Swedish Software.

7. Mission
Swedish Software erbjuder avtal, tjänster, utbildning, nätverk och inspiration som bidrar till ökad kunskap och konkurrenskraft för techbolag i Sverige.

8. Vision
Swedish Software är kunskapsnav, ambassadör och inspiratör när det gäller hur programvara i allmänhet och techbolag i synnerhet kan bidra till ökad konkurrenskraft för Sverige.

9. Övergripande mål
Att bli Sveriges bästa intresseförening inom tech.

10. Samarbetspartners
Företagarna
Synch

Vad säger medlemmarna?

Bra avtal, goda råd och starkare tillsammans. Det är de tre största fördelarna med att vara medlem i Swedish Software, enligt medlemmarna. Citaten nedan är hämtade från intervjuer, marknadsundersökningar och kontakter med föreningens kansli. Av hänsyn till medlemmarnas integritet är alla citat anonyma.

Högklassiga avtal

”Det är bra att även ett förhållandevis litet företag som vårt kan arbeta med juridiskt hållbara och täckande avtal.”

”Föreningens avtal är seriöst framställda, välskrivna och välbalanserade. Genom att de finns slipper vi hålla på med hemmasnickrade varianter.”

”Avtalen skapar trygghet – både för kunden och för oss. Eftersom avtalen är framtagna av tredje part ifrågasätts de inte på samma på samma sätt som om vårt företag hade tagit fram avtal på egen hand.”

”Medlemskapet sparar tid och pengar för vårt företag. Vi har bland annat tillgång till ett tiotal avtal, som uppdateras med jämna mellanrum. Faktum är att vi använder 99 procent av innehållet i avtalen.”

Goda råd

”Vi hade en fråga som gällde rättigheter till mjukvara och tog kontakt med Swedish Software. Det var enkelt att få goda råd från en jurist. Vi har också fått hjälp av föreningens kansli när det gäller licensfrågor.”

”Föreningens kunskaper och nätverk gör det enkelt för oss att få tips om intressanta företag och kontakter.”

”Swedish Software ger ett starkt stöd när det gäller juridiska frågor.”

Starkare tillsammans

”Det är svårt för en liten företagare att hävda och skydda sina immateriella rättigheter. Här har Swedish Software en stor och viktig uppgift.”

”En kommun laddade ner mitt företags programvara illegalt. Swedish Software ställde upp och följde med som stöd på ett möte med kommunen. Allt gick bra. Det kändes positivt att ha Swedish Software i ryggen. Som liten företagare är man annars ganska utsatt.”

”Det behövs en organisation som tillvaratar programvaruföretagens intressen.”

Swedish Software på 10 sekunder

Swedish Software är föreningen för dig som driver techbolag. Hos oss får du och ditt företag tillgång till IT-avtal, tjänster, utbildning, nätverk och inspiration som bidrar till ökad kunskap och konkurrenskraft. Dessutom företräder och marknadsför vi och vår samarbetspartner Företagarna branschen gentemot myndigheter, politiker och allmänhet. Swedish Software grundades 1984.