Förmåner

Avtal, tjänster,
utbildning och nätverk

Som medlem i Swedish Software har du och ditt företag tillgång till ett stort antal förmåner. Föreningen har två medlemsnivåer: Startup (för nystartade företag) och Standard (den vanligaste formen av medlemskap). Här är de förmåner som samtliga medlemmar har tillgång till.

Avtal och juridik

• Kostnadsfri tillgång till högklassiga avtal
Swedish Software har ett tiotal avtal som täcker in de flesta situationer som ditt företag kan hamna i. Avtalen är välbalanserade och skapar trygghet för din verksamhet, kunderna och företagets samarbetspartners. Avtalen, som uppdateras vartannat år och finns på både svenska och engelska, är anpassade till GDPR-förordningen i de fall där det är nödvändigt.

Swedish Softwares avtal

 • Cloud Sourcing
 • ASP
 • EDEL
 • Underhållsavtal
 • Supportavtal
 • Konsultavtal
 • SLA
 • Uppdragsavtal
 • Personuppgiftsbiträdesavtal
 • Underbiträdesavtal
 • Anställningsavtal
 • Sekretessavtal

• Kostnadsfri juridisk rådgivning som avser avtalen
Oavsett vilken medlemsnivå i Swedish Software som ditt företag väljer har du tillgång till juridisk rådgivning om sådant som rör avtalen.

• Medlingsnämnd
Vad händer om det uppstår en tvist som rör innehållet i något av Swedish Softwares avtal? Ett alternativ till att anlita advokater och gå till domstol är att kontakta föreningens medlingsnämnd. Syftet med medlingen är att finna en affärsmässig lösning på tvisten. Genom Swedish Softwares medlingsnämnd ökar chanserna att finna en lösning som gör att parterna kan fortsätta sitt samarbete med nya affärer. Om parterna trots medlingen inte finner en väg framåt inom två månader kan endera parten ta tvisten vidare till allmän domstol. Medlingsnämnden består av två ledamöter från Swedish Softwares styrelse och en jurist; samtliga med lång erfarenhet från IT-branschen.

• Varumärkesskydd och immaterialrätt
Som medlem i Swedish Software har ditt företag tillgång till expertis inom varumärkesskydd och immaterialrätt.

Utbildning, nätverk och kontakt

• Avtalsskola
Matnyttig utbildning med tips och råd om hur ditt företag använder Swedish Softwares avtal i den egna verksamheten.

• Brett nätverk inom tech
Swedish Software har medlemmar från ett stort spektrum av techbolag, liksom ett brett nätverk i branschen i övrigt. Som medlem har du möjlighet att knyta viktiga kontakter i samband med de möten, kurser och seminarier som föreningen anordnar.

• Inbjudan till möten och seminarier
Föreningen arrangerar seminarier, frukostmöten och andra evenemang. Där får du ta del av nyheter, insikter och åsikter som gäller programvara.

• Nyhetsbrev
Swedish Softwares e-nyhetsbrev innehåller viktig information om omvärlden, programvarubranschen samt kommande aktiviteter. Dessutom får du extra nyhetsbrev i samband med händelser som har stor betydelse för tech-bolag.

Omvärld och samarbeten

• Lobbying och omvärldsbevakning inom tech
Vi bevakar ditt företags intressen genom att, tillsammans med vår partner Företagarna, driva viktiga branschfrågor gentemot politiker, myndigheter och allmänheten.

• Starka samarbeten
Swedish Software samarbetar med Företagarna och advokatbyrån Synch. Vi erbjuder även medlemsrabatt hos flygbolaget BRA samt hos Best Western Hotels.

Swedish Software på 10 sekunder

Swedish Software är föreningen för dig som äger och utvecklar programvara. Hos oss får du och ditt företag tillgång till IT-avtal, tjänster, utbildning, nätverk och inspiration som bidrar till ökad kunskap och konkurrenskraft. Dessutom företräder och marknadsför vi och vår samarbetspartner Företagarna programvarubranschen gentemot myndigheter, politiker och allmänhet. Swedish Software grundades 1984.