Förstärkt FoU-avdrag från 1 april

Förstärkt FoU-avdrag från 1 april

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag, det så kallade FoU-avdraget, fördubblades från 10 till 20 procent den 1 april i år. Dessutom höjs taket för nedsättningen kraftigt.
 
Förslaget aviserades i budgetpropositionen 2020 och är en del av samarbetet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.
 
FoU-avdraget innebär att företag som anställer personer som arbetar med forskning och utveckling betalar en lägre arbetsgivaravgift. Genom att förstärka avdraget förbättras möjligheterna för företag att utveckla nya produkter och tjänster ytterligare.
 
Förslaget innebär att FoU-avdraget förstärks genom att nedsättningen av det sammantagna avgiftsuttaget fördubblas från 10 till 20 procent samtidigt som taket för nedsättningen höjs från 230 000 kronor till 450 000 kronor per månad. Förslaget trädde i kraft den 1 april 2020.