Henrik Riccius tre tips
till tech-företagare

Henrik Riccius tre tips
till tech-företagare

• Mindre för utvecklaren kan vara mer för användaren
– Det är frestande att använda spetsteknik och bygga stora, tidskrävande system med en uppsjö av funktioner. Men sådana lösningar tenderar att bli krångliga för kunderna, och därmed skjuter de ofta över målet. Mitt val har i stället varit att använda beprövad teknik och sträva efter att optimera användarvänligheten.

• Ha en kund som bollplank när du utvecklar produkten
– Jag tror på att arbeta nära slutanvändaren från dag ett. En kund som är villig att följa med på resan från ax till limpa är guld värd. På så sätt får du hela tiden återkoppling om vad som är bra med din produkt, och vad som behöver vässas.

• Var lyhörd och tydlig mot kunden
– Varje timmes utveckling ska generera mervärde för kunden. Det är min filosofi. Därför är det viktigt att vara öppen och lyhörd inför användarnas behov och önskemål. Lyssna, fråga och läs på, så får du svar. Rak och tydlig kommunikation stärker också relationen. Det får aldrig finnas några tveksamheter kring vad som ska levereras, och när leveransen sker.

Henrik Riccius är grundare av, och vd för, Vektor AB – ett företag som utvecklar journalsystem för privata vårdgivare. Han har 30 års erfarenhet av mjukvaruutveckling och industriell automation.