IT-avtalen – nu ännu vassare

IT-avtalen – nu ännu vassare

Arbetet med att utveckla, kalibrera och revidera föreningens IT-avtal fortsätter. Under hösten har vi tagit fram en SLA-bilaga samt uppdaterat anställningsavtalet med hjälp av Synch.

Swedish Software erbjuder en komplett samling avtal – såväl för licensiering av programvara till kund med möjlighet att koppla på underhåll, support och konsulttjänster, som för tjänster via webbaserade gränssnitt.

– Nu har vi uppdaterat anställningsavtalet. Det har fått ett nytt format och innehåller flera nya bestämmelser, bland annat för att förenkla efterlevnad av GDPR vid behandling av arbetstagarens personuppgifter, säger Amanda Svensson, vd för Swedish Software.

Dessutom finns en ny SLA-bilaga som medlemsföretagen kan använda för att reglera servicenivåer för tillgänglighet, underhåll och support vid leverans till kund.

– Till skillnad från den tidigare SLA-bilagan, som bara kunde biläggas Cloud Sourcing-avtalet, kan den nya SLA-bilagan användas till alla våra avtal som innehåller bestämmelser om avdrag för bristande servicenivåer. Det är dock viktigt att tänka på att SLA-bilagan alltid behöver justeras efter den faktiska leveransen, säger Amanda Svensson.

Vill du som är medlem få tillgång till det uppdaterade anställningsavtalet, SLA-bilagan och föreningens övriga IT-avtal? Logga in på webbplatsen.