”Mindre för utvecklaren
kan vara mer för användaren”

”Mindre för utvecklaren
kan vara mer för användaren”

– Det är frestande att använda spetsteknik och bygga stora, tidskrävande system med en uppsjö av funktioner. Men sådana lösningar tenderar att bli krångliga för kunderna, och därmed skjuter de ofta över målet. Mitt val har i stället varit att använda beprövad teknik och sträva efter att optimera användarvänligheten.

Henrik Riccius växte upp i Göteborg. Han gick Elektroingenjörsprogrammet på Chalmers och flyttade sedan till Lund för att läsa till civilingenjör i elektroteknik.

– Jag startade Vektor redan 1994, men företaget var en bisyssla i 19 år. Sedan bestämde jag mig för att bli egenföretagare på heltid.

Vektors första kund var Tetra Pak. Det globala förpackningsföretaget ville ha en databas till sitt forskningsbibliotek.

– Än i dag vet jag inte hur representanten för Tetra Pak fick mitt namn, men det var bara att sätta i gång med att programmera.

Året efter, 1995, utvecklade Henrik version 1.0 av journalsystemet File it. En av uppdragsgivarna var hans mor, som vid den här tiden arbetade som fysioterapeut.

– Min idé var att minimera det administrativa arbetet för privatpraktiserande läkare, fysioterapeuter, psykologer, psykoterapeuter, psykiater med flera – och göra all information om patienter och behandlingar lättåtkomlig.

Kraftfullt, avancerat – och enkelt

Lösningen blev ett kraftfullt och avancerat kassa- och journalprogram.

– File it är enkelt att arbeta med. Alla funktioner nås med tydliga knappar och layouten är överskådlig.

Under de första åren var Henriks kunder koncentrerade till Göteborgsregionen, men när han anpassade File it till samtliga regioners krav tog försäljningen fart.

I dag har systemet runt 250 användare.

– Majoriteten är fysioterapeuter och psykologer. Fokus ligger på privata vårdgivare med 1–15 anställda.

Sedan starten bygger File it på en programvara som ägs av Apple.

– FileMaker är ett utmärkt program som erbjuder en fantastisk utvecklingsmiljö med stor flexibilitet och korta utvecklingstider.

Arbetet med File it sker på halvtid.

– Jag gör lite utvecklingsarbete varje månad. Resten av tiden bygger jag skräddarsydda system åt flera kunder. En av kunderna är Svenskt Näringsliv. Med FileMaker kan jag leverera system ett par dagar efter det första mötet med kunden.

Flygande start med Swedish Software

Henrik har hela tiden valt att vara ensam anställd i bolaget.

– Jag köper in kompetens utifrån när jag behöver. Det passar mig perfekt.

Just nu arbetar han med ett system för simulering av vårdavdelningar.

– Vi simulerar fyra timmars intensivt arbete på en vårdavdelning med patienter med olika medicinska åkommor och tillstånd. Läkare, sköterskor och vårdbiträden kommunicerar, prioriterar och löser tillsammans de problem som uppstår under arbetet. Allt som händer under de fyra timmarna loggas.

Efteråt sker en noggrann utvärdering.

– Målet är att alla medarbetare ska vara hundra procent redo om en liknande situation inträffar på ett arbetspass.

Henrik Riccius är styrelseledamot i Swedish Software.

– Jag gillar idén som föreningen bygger på: att som tech-företagare få en flygande start eller fortsättning genom att ha tillgång till 90 procent av alla avtal man behöver. Det sparar både tid och pengar. Dessutom öppnar medlemskapet i Swedish Software dörrar när det gäller nätverkande.