Nattsvart inom it-branschen – men det finns ljus i mörkret

Nattsvart inom it-branschen – men det finns ljus i mörkret

It-branschen drabbas hårt av coronakrisen, men företag genomför fortfarande projekt som håller dem flytande.

Den svenska it-branschen bedöms tappa uppemot 20 miljarder kronor som direkt följd av coronakrisen, enligt analys- och rådgivningsföretaget Radar Ecosystem. Samtidigt finns det stora skillnader mellan företag i branschen. Värst drabbade är de företag som utvecklar och säljer mjukvara med avancerade funktioner så som affärssystem.

− Vi tillverkar och säljer administrativa lösningar mot konsultbranschen. Det är klart att ingen vill köpa ett nytt affärssystem just nu. Nyförsäljningen dog efter den tredje mars. Det som håller oss flytande är att pågående projekt genomförs utan några större förseningar, med den skillnaden att både projektmöten och utbildningar genomförs digitalt, säger Stefan Widén, vd på Rexor som är ett av Swedish Softwares medlemsföretag.

Företagarna presenterade nyligen rapporten Småföretagsbarometern. Den visar att småföretag upplevde att konjunkturen mattades av redan före coronakrisen. Mörkast ser det ut i tjänstesektorn, dit stora delar av it-branschen hör.

− Vi har blivit vana vid att småföretagen är motorn på den svenska arbetsmarknaden. Fyra av fem nya jobb har skapats där under de senaste decennierna. Om dessa mörka prognoser slår in kan den bilden komma att förändras dramatiskt. Det kan få förödande konsekvenser på tillväxten och välfärden, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Det finns en risk att investeringsbeslut kommer att dröja långt in på 2021 när ekonomin väl vänder uppåt igen. Det kan i så fall innebära att företag i it-branschen tvingas säga upp folk. Många nyttjar redan i dag möjligheten att korttidspermittera personal och osäkerheten om hur dessa stödpaket kommer att se ut framöver innebär frustration för många. Just korttidspermitteringen är det enda stöd i regeringens krispaket som används i it-branschen.