Nya lagar och regler från 1 juni

Nya lagar och regler från 1 juni

Sommarens första månad betyder inte bara sol och värme utan även nya lagar och regler. Företagarnas rådgivning listar det du som företagare behöver ha koll på nu i juni.

Möjlighet till 80 procents korttidsarbete

Under stödmånader som infaller den 1 maj – 31 juli 2020 kan stöd utgå för arbetstidsminskning på upp till 80 procent av ordinarie arbetstid. Den anställde ska för denna tid gå med på en löneminskning på 12 procent.

Läs mer

Regeringens proposition Extra ändringsbudget för 2020 – Fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset 

Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

Parkering vid arbetsplatsen som betalas av arbetsgivaren är en skattefri förmån under perioden den 1 april – 31 december 2020. Detta är en åtgärd för att minska smittspridning. För att stödja den lokala handeln kan arbetsgivare ge anställda en skattefri gåva med ett värde på högst 1 000 kr under perioden 1 juni – 31 december 2020.

Läs mer

Regeringens proposition Extra ändringsbudget för 2020 – Fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset prop. 2019/20:166

Sänkning av anståndsavgiften

Den som fått så kallat tillfälligt anstånd (även kallat coronaanstånd) ska betala kostnadsränta och från och med sjunde månaden en anståndsavgift. Anståndsavgiften sänks från 0,3 procent till 0,2 procent per månad. Med andra ord är första sex månadernas anstånd avgiftsfritt och sedan utgår en lägre anståndsavgift.

Läs mer

Regeringens proposition Extra ändringsbudget för 2020 – Fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset prop. 2019/20:166 

Statlig kreditgaranti för lån till bostäder

Boverket får enligt lämna en statlig garanti (kreditgaranti) till kreditgivare för lån till nybyggnation och ombyggnation av bostäder. Kreditgarantin kan avse högst 90 procent av marknadsvärdet. Detta ska stödja svaga bostadsmarknader på till exempel landsbygden.

Källa: foretagarna.se