Patrik Almös tre tips till företagare inom mjukvara

Patrik Almös tre tips till företagare inom mjukvara

• Tydligt erbjudande
– Det är viktigt att marknaden och målgrupperna förstår vad ditt företags it-lösning kan leverera och vilka problem den löser. Vid första anblicken tror många prospekts att Alteri Care levererar en ”videodoktor”. Därför lägger vi mycket tid och energi på att kommunicera att vi erbjuder ett komplett digitalt vårdflöde som effektiviserar och underlättar såväl för våra kunder som för deras kunder.

• Öppen attityd
– Genom åren har jag lärt mig att kunderna ofta ser helt andra användningsområden och möjligheter med en it-lösning än den som vi själva tänkte oss i utvecklingsfasen. Då gäller det att inte att kämpa emot och försöka ”uppfostra” kunden, utan att vara öppen och flexibel inför kundens behov och önskemål. En sådan inställning från oss som mjukvaruföretag kan leda till nya marknader och möjligheter.

• Partner – inte leverantör
– En leverantör är betydligt enklare att byta ut än en partner. Därför strävar vi alltid efter att bli en partner till våra kunder. Med andra ord: att ha god kunskap om kunderna, förstå hur de tänker, sätta sig in i deras behov och önskemål, vara proaktiv i samarbetet och arbeta för långvariga relationer.

Patrik Almö är grundare av, och utvecklingsansvarig för, Alteri Care. Han har mer än tjugo års erfarenhet av att driva och leverera stora it- och webbprojekt. Alteri Care är ett medlemsföretag i Swedish Software.