Reformer för ett starkare startup-Sverige

Reformer för ett starkare startup-Sverige

Svenska startups har mer pengar än någonsin att röra sig med, men när konjunkturen vänder krävs politiska reformer för att Sverige ska vara ett startup-land i världsklass.

Allt talar för att 2019 blir ett rekordår för svenska startups. Det visar en genomgång av statistik från Bonniers databas Nordic Tech List som Di Digital har gjort. Riskkapitalinvesteringarna på 22 miljarder kronor hittills i år kan jämföras med helårssiffrorna 14 miljarder i fjol och 11 miljarder 2017. Drygt hälften av riskkapitalet har gått till tio bolag. Samtidigt är återväxten god. Vartannat av de bolag som mottagit mest riskkapital grundades under de senaste fem åren. Under de senaste åren har utländska investerare och kapital har haft en stor roll i de investeringar som har gjorts i svenska startups. Så har inte alltid varit fallet, men nu är Sverige en av de hetaste marknaderna i Europa, säger Pär-Jörgen Pärsson på riskkapitalbolaget Northzone i Di Digital.

Den ihållande högkonjunkturen har också bidragit till medvinden. Detta i kombination med en högt värderad börs och historiskt låga räntor har gjort att institutionellt kapital strömmat in till startups. En rad framgångsrika bolagsförsäljningar och börsnoteringar har även det frigjort kapital till nya investeringar. Trots att finansieringsläget alltså sett mycket bra ut för startups finns det nu en överhängande risk att läget kommer förändras till det sämre. Det beror på att allt fler tecken tyder på att konjunkturen mattas av.

− Upprepade undersökningar av bland annat Företagarna visar att mindre och växande företag ända sedan finanskrisen upplever svårigheter med att få finansiering till investeringar och tillväxt, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Om Sverige ska fortsätta vara ett startup-land i världsklass krävs flera politiska reformer som inte bara har att göra med konjunkturen, utan hänger på hela företagsklimatet.

− De mest angelägna reformerna är att införa en minskad och internationellt konkurrenskraftig beskattning av företagande, tillgång till kompetens och en modernisering av arbetsrätten som minskar risken för den som vill anställa personal, säger Mathias Mellgren Helge, ansvarig för startup-frågor på Företagarna.

Reformer för startup-klimatet

Internationellt konkurrenskraftig beskattning av företagande

Kapitalskatterna i Sverige är högre än i jämförbara länder. För att behålla och stärka Sveriges konkurrenskraft behövs även ett fungerande system för beskattning av personaloptioner som är enkelt, säkert och attraktivt. Företag behöver långsiktiga spelregler för att våga satsa och det måste finnas goda skäl att välja att starta och behålla företag i Sverige.

Tillgång till kompetens

I Svenskt Näringsliv-rapporten Från startup till scale-up – Villkoren för framtidens storföretag undersökts varför startups har så svårt att skala upp verksamheten. Undersökningen visar att sex av tio av startups upplever att rekryteringssvårigheter utgör ett stort tillväxthinder. Det stöds av Företagarnas undersökning Småföretagarbarometern . Bland samtliga små- och medelstora företag är andelen 28 procent.

Svårigheterna är störst inom branscherna teknik och IT. Inte sällan måste företagen förlita sig på resurser från utlandet eftersom den tillgängliga kompetensen i Sverige inte räcker till. Enligt beräkningar från IT & Telekomföretagen kommer Sverige behöva 70 000 nya IT-experter fram till 2022. Servicen till arbetsgivare som vill anställa och arbetskraft som vill komma till Sverige behöver byggas ut genom exempelvis Servicecenter. Dessutom behöver handläggningar vara snabba och Sverige ses som attraktivt ur ett internationellt perspektiv.

Moderniserad arbetsrätt

Det behövs ett regelverk som är anpassat för dagens arbetsmarknad där fyra av fem jobb skapas i små- och medelstora företag. Lagstiftningen som kom till för över fyrtio år sedan är omodern och har blivit ett problem för många företag. Det behövs mer flexibilitet i systemet. När företag snabbt vill växa vilket för startups blir avgörande för att överleva behöver de snabbt fylla på med både kapital och personal. Om den processen blir för krånglig gör det Sverige mindre lämpligt som plats att vara på vid en snabb expansion, då riskerar vi att förlora potentiellt framgångsrika startups.

Källa: Företagarna 2019-12-12