Synch – advokatbyrån
som brinner för tech

Synch – advokatbyrån
som brinner för tech

– Jag känner inte till någon annan advokatbyrå i Sverige som har ett så tydligt fokus på tech och techbolag. Det säger Mira Törnqvist, biträdande jurist på Swedish Softwares samarbetspartner Synch.

Tech är en bransch i ständig och snabb förändring.

– Det ställer höga krav på alla här att vara uppdaterade. Många av oss har en bakgrund från arbete inom tech och är engagerade inom området på ett personligt plan, exempelvis som kodare, säger Mira Törnqvist.

Bred avtalsportfölj

Som medlem i Swedish Software har ditt företag tillgång till en bred avtalsportfölj.

– Vi ser över avtalen varje år för att förbättra, förtydliga och uppdatera innehållet.

– Avtalen anpassas kontinuerligt utifrån den rättsutveckling som drivs genom exempelvis avgöranden från EU-domstolen, liksom ny lagstiftning.

Torsdagen den 20 april är det åter dags för Avtalsskolan – med och hos Synch på Birger Jarlsgatan i Stockholm. På programmet står bland annat GDPR och strategisk användning av avtal.

– I dag finns det mer praxis och tydligare riktlinjer än för några år sedan när det gäller hur GDPR ska tillämpas i praktiken. Det kommer vi att berätta om på mötet.

Mer information om seminariet finns längre ner i detta nyhetsbrev.

15 minuter rådgivning ingår

Vilken typ av frågor får Synch från Swedish Softwares medlemmar?

– Just nu handlar många funderingar om DPA (Personuppgiftsbiträdesavtal) i leverantörsförhållanden: rollbedömning, ansvarsfördelning, personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde och så vidare.

Femton minuter rådgivning per telefon om föreningens avtal ingår i medlemsavgiften. När det gäller övriga juridiska tjänster har föreningens medlemmar tio procent rabatt på Synchs tjänster.

– Det kan handla om att anpassa ett avtal eller göra en rättsutredning.

Det är inte nödvändigt att ha en exakt formulerad fråga eller veta precis vilket dokument man behöver för att få hjälp av Synch.

– Vi har ett flexibelt arbetssätt och är vana vid att, utifrån klienternas verksamhet, föreslå lösningar som har ett värde för dem, säger Mira Törnqvist.

Behöver du hjälp med en juridisk fråga? Kontakta föreningens vd Amanda Svensson, så vidarebefordrar hon din fråga till Synch.