Webbinarium om Schrems II-domen och dess konsekvenser

Webbinarium om Schrems II-domen och dess konsekvenser

Den 16 juli 2020 ogiltigförklarades Privacy Shield av EU-domstolen i det s.k. Schrems-II målet (C 311/18).

Avgörandet i Schrems-II målet innebär att att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga/personuppgiftsbiträden i EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till mottagare i USA. Vidare innebär avgörandet att det dels är osäkert om det är möjligt att överföra personuppgifter till mottagare i USA baserat på s.k. standardavtalsklausuler och att det dels är osäkert under vilka förutsättningar en sådan överföring skulle vara tillåten.

Med anledning av ovan bjuder Swedish Software in till ett webbinarium där vår juridiska samarbetspartner Synch redogör för Schrems-II målet, dess praktiska konsekvenser och vad man bör tänka på i nuläget avseende överföringar av personuppgifter från EU/EES till USA.

Du behöver inte vara medlem i Swedish Software för att delta.

Datum och tid
Datum: Tisdagen den 25 maj
Tid: kl. 10–11.30

Forum
Teams

Pris
Gratis

Anmälan
Anmäl dig senast den 24 maj till Amanda Svensson. Ange namn och företag.

Väl mött på webbinariet!

Swedish Software och Synch