Webinar om GDPR och Schrems

Webinar om GDPR och Schrems

Varmt välkommen till ett webinar om GDPR och Schrems där vi reder ut dina frågetecken. Vår samarbetspartner Synch kommer redogöra för vad som gäller och hur man bör tänka i nuläget.

Avgörandet i Schrems-II målet innebär att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga/personuppgiftsbiträden i EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till mottagare i USA. Vidare innebär avgörandet att det dels är osäkert om det är möjligt att överföra personuppgifter till mottagare i USA baserat på s.k. standardavtalsklausuler och att det dels är osäkert under vilka förutsättningar en sådan överföring skulle vara tillåten.

Under webinaret kommer vi bland annat att besvara följande frågor:

  • Hur ska du agera som leverantör?
  • Vad är det som faktiskt gäller?
  • Vad kan du ha för argument gentemot dina kunder?
  • Ska du som leverantör förbereda dig på att ha infrastruktur i flera regioner?

Därefter kommer du såklart få möjligheten att ställa dina frågor. Du behöver inte vara medlem i Swedish Software för att delta.

Datum och tid
Torsdagen den 24 mars kl. 10–11

Forum
Teams

Pris
Gratis

Anmälan
Anmäl dig senast den 23 mars till Amanda Svensson. Ange namn och företag.

Väl mött på webinaret!

Swedish Software och Synch