Kategori: Featured

3:12-reglerna – åter vid ett vägskäl

Regeringen och dess stödpartier har i januariavtalet aviserat att en översyn ska göras av 3:12-reglerna, alltså den lagstiftning som styr hur delägare i fåmansaktiebolag beskattas för sina inkomster. En utredning ska tillsättas i år, med sikte på att vara klar 2021.

Läs mer

Ny webbplats – smidigare användning

Bättre överblick, färre klick, smidigare användning för medlemmarna – och ännu enklare att bli medlem. Det blir verklighet med Swedish Softwares nya webbplats. Föreningens IT-avtal och avtalsbroschyr har också reviderats och vässats.

Läs mer