Kategori: Okategoriserade

Tydliggörande om tredje land

Vad räknas som tredje land när det gäller överföring av personuppgifter? Frågan har länge hängt i luften. Men nu har den Europeiska dataskyddstyrelsen satt ned foten kring vad som utgör, och inte utgör, en överföring av personuppgifter till tredjeland.

Läs mer

19 nya lagar och regler
som är bra att ha koll på

Den 1 januari är ett klassiskt datum för nya lagar och regler att träda i kraft. Nästa år inget undantag. Juristerna hos Swedish Softwares samarbetspartner Företagarna har lusläst paragrafer och parenteser – och sammanställt 19 förändringar som på ett eller annat sätt kan påverka dig som tech-företagare.

Läs mer

Arbetsrätten efter corona – Välkommen på webinar

Pandemin har påverkat var vi arbetar, hur vi arbetar och hur våra möten ser ut. Vad innebär det nya landskapet för dig som företagare? Hur ser ditt ansvar som arbetsgivare ut när det gäller arbetsmiljön? Och vad kan dina anställda kräva av dig inom detta område? Lise-Lotte Argulander rätar ut frågetecknen. Hon är Företagarnas expert […]

Läs mer

”Mindre för utvecklaren
kan vara mer för användaren”

– Det är frestande att använda spetsteknik och bygga stora, tidskrävande system med en uppsjö av funktioner. Men sådana lösningar tenderar att bli krångliga för kunderna, och därmed skjuter de ofta över målet. Mitt val har i stället varit att använda beprövad teknik och sträva efter att optimera användarvänligheten.

Läs mer

Henrik Riccius tre tips
till tech-företagare

Mindre för utvecklaren kan vara mer för användaren
– Det är frestande att använda spetsteknik och bygga stora, tidskrävande system med en uppsjö av funktioner. Men sådana lösningar tenderar att bli krångliga för kunderna, och därmed skjuter de ofta över målet. Mitt val har i stället varit att använda beprövad teknik och sträva efter att optimera användarvänligheten.

Läs mer

Utvidgade skatteregler för
personaloptioner i unga företag

Möjligheten för företag att rekrytera personal med nyckelkompetenser är viktig för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. För att särskilt hjälpa unga företag att rekrytera och behålla kvalificerad personal aviserade regeringen ett förslag om att utvidga och förenkla reglerna om lättnad i beskattningen av personaloptioner i budgetpropositionen för 2022. De viktigaste förändringarna är: Gränsen för antalet anställda höjs […]

Läs mer

Hampus Stålholms Schrems II-tips till dig som driver it- eller tech-företag

1. Skaffa överblick – Det är viktigt att ägare och företagsledare i it- och tech-bolag känner till var de personuppgifter som företagen hanterar hamnar – något som ofta innebär en del efterforskning. Genom att kartlägga personuppgiftsbehandling som sker till länder utanför EU får du god överblick över läget, och kan på så sätt sätta in […]

Läs mer

Webbinarium om Schrems II-domen och dess konsekvenser

Den 16 juli 2020 ogiltigförklarades Privacy Shield av EU-domstolen i det s.k. Schrems-II målet (C 311/18). Avgörandet i Schrems-II målet innebär att att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga/personuppgiftsbiträden i EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till mottagare i USA. Vidare innebär avgörandet att det dels är osäkert om det är […]

Läs mer

Dags för digitalt avtalsseminarium

Ska vi använda Cloud sourcing- eller ASP-avtalet? Vad är skillnaden mellan underhållsavtal och supportavtal? Och hur säkerställer jag som arbetsgivare att våra anställda hanterar GDPR-data på rätt sätt? Swedish Softwares avtalsseminarium rätar ut frågetecknen. Under seminariet får du en överblick över våra standardavtal och råd om vilka avtal som används i olika sammanhang. Givetvis har […]

Läs mer